Praktijk voor Klassieke Homeopathie en
Natuurgeneeskunde Cees Verburg

Kosten en vergoedingen

Tarieven

Eerste consult
Vervolgconsult
Acuut consult in de praktijk
Kort telefonisch consult

120,00
80,00
40,00
20,00

De tarieven zijn inclusief btw en het voorgeschreven klassiek homeopathische middel.

Afspraken

De afgesproken tijd is voor u gereserveerd. Indien u een gemaakte afspraak wilt verplaatsen of afzeggen, kan dit uiterlijk één werkdag (24 uur) voorafgaand aan de afspraak. Afspraken die niet op tijd worden geannuleerd of niet nagekomen, worden in rekening gebracht.

Vergoeding zorgverzekering

De consulten van homeopaten aangesloten bij de NVKH worden door het merendeel van de zorgverzekeraars via de aanvullende verzekering geheel of gedeeltelijk vergoed.

Eigen risico

N.B. Het eigen risico voor 2016 van € 385,00 van uw zorgverzekering geldt alleen voor bepaalde zorg uit het basispakket en dus niet voor de aanvullende verzekering. Dit betekent dat u voor een homeopathische behandeling de eerste € 385,00 NIET zelf hoeft te betalen wanneer uw aanvullende verzekering 100% vergoeding biedt.