Praktijk voor Klassieke Homeopathie en
Natuurgeneeskunde Cees Verburg

Logo

Balans

Mijn logo symboliseert de ultieme balans tussen geest en lichaam, iets wat een behandelaar altijd moet nastreven om tot totale en blijvende genezing te komen. De cirkel geeft de voedende energieën van het lichaam weer en de ster geeft de controlerende energieën in het lichaam weer. Het yin/yang teken in het oog (pupil) symboliseert de harmonie en verbinding tussen hemel (spirituele c.q geestelijke) en aarde (materialistische c.q. lichamelijke). Het oog is immers de spiegel van de ziel.